BIM BAM BOM

SAM_0137

Met de cursus BIM /BAM / BOM, beginnen aan muziek, bestaande uit 8 lessen, willen we kinderen enthousiast maken voor muziek. Ze leren samen te spelen/te zingen, ze leren muziek te maken en zelfs noten te lezen. Op al deze gebieden leren ze de basisvaardigheden kennen. We willen samen met de kinderen plezier hebben in het ontwikkelen van hun muzikale vaardigheden. Voor ons staat de plezier beleving voorop.

Instrumenten die hierbij sowieso aan de orde komen zijn:

  • Stem/zang
  • Slagwerk (zoals drums en percussie)
  • Djembé
  • Gitaar
  • Keyboard

Door deze kennismaking met muziek, zal uw kind makkelijker kunnen kiezen in welk instrument hij/zij zich verder zou willen ontwikkelen. Deze lessen worden verzorgd bij de Tambourijn.

In iedere les (45 minuten) wordt er samen gespeeld op instrumenten (of met de stem) en wordt er kennis gemaakt met verschillende instrumenten. Het kan zijn dat uw kind huiswerkopdrachten mee krijgt, bijvoorbeeld een liedje, bepaalde ritmes of melodieën oefenen. Als hiervoor instrumentarium vereist is, zal dit worden meegeleverd.

We vinden het belangrijk om in te gaan op ieder individu van de groep, hierdoor zullen lessen er per cursus anders uit kunnen zien. We gaan uit van de voorkeuren van ieder deelnemend kind. Wel worden de overkoepelende doelen in de gaten gehouden waardoor ze kennis maken met alle genoemde instrumenten, met het noten lezen en het leren samen spelen. Als afsluiting laten de kinderen samen iets horen!

Kosten € 60.00 per cursus